ЗАЈЕДНИЧКИ САСТАНАК ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД РАДОМ СТВАРАЛАЦА И ИМАЛАЦА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И ДОКУМЕНТАРНОГ МАТЕРИЈАЛА

ЗАЈЕДНИЧКИ САСТАНАК ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД РАДОМ СТВАРАЛАЦА И ИМАЛАЦА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И ДОКУМЕНТАРНОГ МАТЕРИЈАЛА

 

У понедељак, 28. фебруара 2022. године, у Архиву Војводине је одржан заједнички састанак запослених на пословима стручног надзора над радом стваралаца и ималаца архивске грађе и документарног материјала. На састанку су се разматрали поступак стручног надзора над евидентирањем, класификовањем, одабирањем, архивирањем, чувањем, стручним одржавањем и заштитом архивске грађе, односно над њеним одабирањем из документарног материјала и елементи записника о стручном надзору, и покретање прекршајног поступка за неизвршене  обавезе на заштити архивске грађе и документарног материјала.

Састанку су присуствовали представници Архива Војводине, Историјског архива Града Новог Сада, Историјског архива Суботица, Историјског архива у Панчеву, Историјског архива Бела Црква, Историјског архива Сента, Историјског архива Сомбор, Историјског архива Зрењанин, Историјског архива „Срем”, Сремска Митровица и Историјског архива Кикинда уз примену свих безбедоносних епидемиолошких мера.

Окупљене колеге је поздравио директор Архива Војводине др Небојша Кузмановић, а састанак је водила Милена Поповић Субић, руководилац Групе за матичне послове архива у Архиву Војводине.

Scroll to Top