Збирка повеља и диплома Архива Војводине

КОМИСИЈЕ СРПСКОГ ВОЈВОДСТВА И ТАМИШКОГ БАНАТА ТЕМИШВАР (1851–1861) XVI/1
Загорка Авакумовић, Дејан Јакшић
ЗБИРКА ПОВЕЉА И ДИПЛОМА АРХИВА ВОЈВОДИНЕ
Нови Сад, 2019.

Scroll to Top