Збирка повеља и диплома Архива Војводине

Авакумовић, Загорка, Дејан Јакшић: Збирка повеља и диплома Архива Војводине, Архив Војводине, Нови Сад 2018.

Загорка Авакумовић, Дејан Јакшић
ЗБИРКА ПОВЕЉА И ДИПЛОМА АРХИВА ВОЈВОДИНЕ

Издавач
Завод за културу Војводине
Архив Војводине

За издавача
мр Смиљана Влајић
др Небојша Кузмановић

Рецензент
др Снежана Божанић

Технички сарадник
Бранко Страјнић

Дизајн и техничко уређење
Александар Прибићевић

Нови Сад, 2019.

Scroll to Top