Opis

Отворен АРХИВСКИ ДЕПО Компаније НИС а.д. Нови Сад

БУДУЋНОСТ НА ДЕЛУ

Отворен АРХИВСКИ ДЕПО

Компаније НИС а.д. Нови Сад

– највећа регистратура у Републици Србији

НИС а.д. Нови Сад као једна од највећих и најкомплекснијих компанија у региону поседује на десетине милиона докумената. Сва та документа садрже информације од значаја за пословне процесе Компаније и зато је неопходно да се њима управља. Управљање документима у НИС а. д. Нови Сад поверено је Дирекцији за квалитет и управљање документима. Сврха постојања поузданог, ефикасног и сигурног система за управљање документима је његов позитиван утицај на укупно пословање.

Opis

Opis

 

 

 

 

 

Scroll to Top