ПРИМЕНА УРЕДБЕ О ЈЕДИНСТВЕНИМ ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИМ ЗАХТЕВИМА И ПРОЦЕДУРАМА ЗА ЧУВАЊЕ И ЗАШТИТУ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И ДОКУМЕНТАРНОГ МАТЕРИЈАЛА У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ

У вези са великим бројем питања која се односе на електронско архивирање и управљање документарним материјалом и архивском грађом у електронском облику указујемо на следеће: Одредбама Закона о архивској грађи и архивској делатности (члан 11. Закона) прописане су обавезе ствараоца  и имаоца архивске грађе и документарног материјала у електронском облику: – Стваралац и ималац архивске …

ПРИМЕНА УРЕДБЕ О ЈЕДИНСТВЕНИМ ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИМ ЗАХТЕВИМА И ПРОЦЕДУРАМА ЗА ЧУВАЊЕ И ЗАШТИТУ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И ДОКУМЕНТАРНОГ МАТЕРИЈАЛА У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ Прочитај више »