ЧЕТИРИ ОГЛЕДА О ХРИШЋАНСКОМ ЛИБЕРАЛИЗМУ

Издавачи
Архив Војводине
Институт за европске студије

За издавача
Др Небојша Кузмановић, директор Архива Војводине
Др Миша Ђурковић, директор Института за европске студијe

Главни и одговорни уредник
Др Небојша Кузмановић

Рецензенти
Научни саветник др Александар Гајић
Доц. др Александар Стевановић

Поговор
Горазд Коцијанчич

Лектор и коректор
Доц. др Валентина Чизмар

Прелом
Владимир Ватић

Велики немачки мислилац Јохан Георг Хаман је био уверен да зaхваљујући Божијем Даху у људском језику и култури, а особито у Светоме писму, никада нећемо бити кадри да укротимо и надзиремо истину, нити да измишљамо своје митове. Књига Дионисија Дејана Николића Четири огледа о хришћанском либерализму у анализи савременог (наизглед сасвим „рационалног”) митотворства ХХ столећа, егзистенцијализма. П. Сартра и политичке философије К. Шмита пажљиво раскринкава смртоносне претензије надзора над истином, које увек бивају срушене истином Богочовековог лика и присутношћу Његовог Духа. Најзанимљивије је, притом, да се Николић у другом делу књиге не бави Хаманом само као еванђеоским антиподом Сартра и Шмита, антиподом који их унапред критикује, већ све време и сам пише као Хаман: језички креативно, страсно, у широком мисаоном замаху и прибегавајући оштрим судовима, без страха пред могућом кривицом властите интерпретације – јер тaко налаже хитност Ствари саме.

Горазд Коцијанчич

Scroll to Top