СРБИ У ХАБЗБУРШКОЈ МОНАРХИЈИ (1792–1849), ДРУГО ИЗДАЊЕ

БИБЛИОТЕКА
ПОСЕБНА ИЗДАЊА

Главни и одговорни уредник
Др Небојша Кузмановић

Аутор поговора
Др Жарко Димић

Припрема и прелом
Татјана Цавнић

Дизајн корица
Павле Бајазет

Ова, научно утемељена синтеза академика Славка Гавриловића, у једном исечку времена од нешто више од пола века 1792–1849, води нас неусиљено, али научно прецизно описујући време, људе и догађаје, посредством документа. Детаљним и аргументованим објашњењима, коментарима и анализама, академик разјашњава значај буђења и развоја националне свести, и улогу српских политичких првака и Српске православне цркве у Карловачкој митрополији, утим пресудним и преломним догађајима за очување националног идентитета Срба, коjи су живели у туђој Царевини.

Scroll to Top