ЧОВЕК КОЈИ ЈЕ ПРИПИТОМИО ЛАСТУ

Главни и одговорни уредник
Др Небојша Кузмановић

Фотографије
Слободан Шушњевић
Жељко Марковић

Дизајн корица
Павле Бајазет

Слика на корицама: Сава Шумановић, Расцветала трешња (1940),
власништво Галерије слика „Сава Шумановић” Шид

Моје становиште је, да је Срем истовремено и Свет. У једној причи сам написао: И Њујорк је некоме завичај. Могао сам да се родим и у Њујорку, али родио сам се у Врднику на Фрушкој гори. Према томе, документарне (новинске) приче или уметничке репортаже из тематске колекције Континент Срем, настале су у десетогодишњем континуитету мог репортерског истраживања унутар једне прецизно одређене целине, географске и административне топонимије (Срем), односно унутар јужног војвођанског региона или, симболично узев (полу) острва у рашљама Дунава и Саве. Простор који за мене има и сасвим нарочити значај и повод:
Срем је мој завичај.

Scroll to Top