ДОСТУПНОСТ БИБЛИОТЕЧКОГ ФОНДА БИБЛИОТЕКЕ АРХИВА ВОЈВОДИНЕ

Библиотека је посебна организациона јединица Архива Војводине. Као и Сала за истраживаче (Читаоница), служи и као „информациони центар”, где се траже, претражују и предају информације и свакодневно пружају услуге корисницима и истраживачима.

Према националној типологији, Библиотека Архива Војводине је специјална библиотека, затвореног типа и разликује се од библиотеке општег типа. Оно што одликује специјалне библиотеке је врста материјала који прикупљају и техника рада коју користе у раду; по својој природи, намењене су уском кругу корисника.

Но, важно је истаћи да je, иако је према структури специјална библиотека, књижни фонд, осим запосленима, доступан и истраживачима у Сали за истраживаче (Читаоници) Архива Војводине, под истим условима као и архивска грађа (Одлука о начину коришћења архивске грађе у Архиву Војводине).

Библиотека садржи (око) 10.000 наслова домаће и стране стручне литературе и (око) 6.000 свезака у оквиру 520 наслова периодике, из области архивистике, националне и опште историје, права, просвете, библиотекарства, социологије, религије, уметности, привреде. Библиотека поседује 167 раритета (књиге настале до 1867), а најстарија књига коју чува, штампана је 1759. године (Vocabolario italiano e latino), у Венецији.

Претраживање наслова публикација олакшано је електронским каталогом у програму БИСИС доступним како запосленима преко рачунарске мреже, тако и истраживачима у Читаоници.

Посетите нас у Архиву Војводине, претражите теме које су предмет вашег интересовања и не дозволите да нам модерне технологије замене лепоту читања књига!

Scroll to Top