Др Марко Малетин

Др Марко Малетин

Др Марко Малетин (Нови Сад, 1890 – Сремски Карловци, 1968), професор, секретар Матице српске, уредник Летописа Матице српске, архивар, управник Војвођанске архиве (1946–1949) и Народног позоришта Дунавске бановине.

Scroll to Top