Архив Војводине – Др Небојша Кузмановић ступио на дужност в. д. директора

Запослени у Архиву Војводине и др Небојша Кузмановић, који је ступио на дужност в. д. директора, на пригодној свечаности поводом одласка у пензију Бранимира Андрића, досадашњег в. д. директора

 

Scroll to Top