Одељења и запослени staro

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈУ, ИНФОРМАЦИЈЕ И ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ

Група за матичне послове Архива

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЈУ И МИКРОФИЛМОВАЊЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

ОДЕЉЕЊЕ ДЕПО СЛУЖБЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА СРЕЂИВАЊЕ И ОБРАДУ СТАРИЈЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ (до 1918. године)

ОДЕЉЕЊЕ ЗА СРЕЂИВАЊЕ И ОБРАДУ НОВИЈЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ (од 1918. године)

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

 • Сњежана Марјановић, руководилац правних, кадровских и административних послова
  snjezana.m@arhivvojvodine.org.rsГрупа за правне, кадровске и административне послове – Писарница
 • Зорица Барош, руководилац – архивист
  zorica.b@arhivvojvodine.org.rs
 • Снежана Аксић, архивски помоћник прве врсте
  snezana.a@arhivvojvodine.org.rs
 • Љиљана Дрљача, архивски помоћник прве врсте
  ljiljana.dr@arhivvojvodine.org.rsГрупа за финансијско-рачуноводствене послове
 • Јелена Милаковић, руководилац
  jelena.m@arhivvojvodine.org.rs
 • Оливера Милишић
  olivera.m@arhivvojvodine.org.rs
 • Маријана Рапченко
  tehnickisekretar@arhivvojvodine.org.rs
 • Дејан ПековићГрупа за заштиту и безбедност на раду и заштиту од пожара – одржавање хигијене и одржавање безбедности зграде
 • Бранислав Пемац, руководилац
  branislav.p@arhivvojvodine.org.rs
 • Бруно Гуалтиери, домар / мајстор одржавања
 • Слободан Дапчевић, портир/чувар
 • Жарко Толимир, портир/чувар
 • Весо Вуковић, портир/чувар
 • Милена Ђисалов, спремачица
Scroll to Top