Драгана Катић

Драгана Катић је рођена 1976. године у Новом Саду. Завршила је студије историје на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду, где је и докторирала. Запослена је као архивски саветник у Архиву Војводине, на месту руководиоца Одељења депо службе. Објавила је више радова у стручним и научним часописима који обрађују теме из економске, политичке и културне историје Новог Сада и Војводине. Уредник је више монографија, један од одговорних уредника часописа Археон и члан пројектног тима у оквиру интернет платформе Култура сећања Новог Сада – интегративни извор од посебног значаја за Војводину. Учествовала је у неколико научних и културних пројеката, била организатор и учесник више међународних и домаћих конференција и семинара. Предавач је на стручном предмету Организација власти и историја установа у оквиру полагања стручног испита запослених у архивима. Члан је Стручног савета Архива Војводине, председник Комисије за излучивање безвредног документарног материјала и члан Комисије за утврђивање својства архивске грађе као културног добра која се преузима у Архив Војводине. Говори течно енглески и грчки језик. Удата је и мајка две ћерке.

Scroll to Top