Драгослав Јовановић

Драгослав Јовановић

Драгослав Јовановић (Јаша Томић, 1902 – Нови Сад, 1955), професор, инспектор Савета за просвету и културу АП Војводине, управник Државне архиве АП Војводине 1954–1955. и председник Историског друштва Србије за Војводину.

Scroll to Top