Ф.398-12

1650, Тренчин
Хартија, латински, словачки језик, 5 листова, рукопис, оштећен, без печата.
Потврда жупаније Тренчин о даровању племићке титуле Јовану и Георгију Пружински (Pruzinszky) од стране цара Фердинанда III 20. априла 1645. године.
– Копија потврде издате 1396. године од стране каптола цркве у Њитри, о власништву поседа Прузина (Prusuna, Prusina).

Scroll to Top