Ф.398-15

1686. мај, без места (оштећен део)
Пергамент, латински језик, 1 лист (велики формат), рукопис, оштећен (тешко читљив), без печата.
Диплома цара Леополда I о даровању племићке титуле, уз право употребе племићког печата, Андрашу Калоју (Kaloy), његовој жени Доротеји Богнар (Boghnár), као и будућим наследницима оба пола.

Scroll to Top