Ф.398-18

1699. мај 31, Луксембург
Хартија, латински језик, 3 листа, рукопис, очуван, без печата.
Препис повеље цара Леополда I о додељивању племства, уз уживање свих племићких повластица и имунитета, као и коришћење племићког печата, Авраму и Адаму Миковићу (Mikovich), њиховим породицама и будућим наследницима оба пола.

Scroll to Top