Ф.398-20

1744. јули 6, Сењец (Szempcz)
Хартија, латински језик, 2 листа, рукопис, очуван, без печата.
Потврда о племству коју жупанија Пожун издаје на молбу Јожефа и Михаља Ствртецки (Stvrteczkÿ), пореклом из места Хохштетно (Hochstetno) на територији жупаније Пожун, сада са боравиштем у Петроварадину. У потврди се наводи да је именованој породици цар и угарски краљ Фердинанд III даровао племићку повељу која је издата 21. августа 1655. године у Бечу.

Scroll to Top