Ф.398-29

1793. јун 4, Инсбрук
Пергамент, немачки језик, 1 лист (велики формат), рукопис, очуван, без печата.
Повеља цара Франца II којом се Jозефу Антону фон Бомбарију (von Bombardi) даје у најам право поседовања и уживања дворца Лаберс (Labers), са поседом, и регулишу његова права и обавезе.

Scroll to Top