Ф.398-40

1830. јул, Баја
Пергамент, латински језик, 1 лист, рукопис, очуван, без печата, препис.
Препис сведочанства Фердинанда I од 14. марта 1552. године датиране у Пожуну, којом се потврђује даровница жупана жупаније Липто, Лудвига Пекри де Петровине од 27. маја 1543. године, о даровању поседа Јовану Мустафи (Mwztapha) у месту Лискафалва (Lÿzkaffalwa) на територији наведене Жупаније.

Scroll to Top