Ф.398-42

1833. јун 25, Беч
Пергамент, латински језик, 1 лист (велики формат), рукопис, очуван, воштани печат у дрвеној кутији.
Резолуција цара Франца I о постављењу далматинског епископа Јосифа Рајачића за вршачког епископа, на место Максима Манујловића (Manuilovits) који је премештен у Темишварску епархију.
Напомена: веза са архивским јединицама инвентарних бројева 43 и 44.

Scroll to Top