Ф.398-46

1842. септембар 26, Егер (Јегра)
Хартија, мађарски, латински језик, 12 листова, рукопис (облик књиге тврдог повеза), оштећена, папирни печат.
Потврда жупаније Хевеш и Килше Солнок (Heves és Külsö Szolnok; Heves, et exterioris Szolnok unitorum) о племићком пореклу породице Галамбош (Galambos), чијим прецима је цар Леополд I даровао племићку титулу 26. маја 1666. године. Потврда садржи родослов именоване породице, чији потомци живе у месту Тиса-Нана (Tisza Nánai) на територији наведене Жупаније, као и у местима Фекетић (Feketehegyi) и Пирош (Piros; Руменка) у Бачко-бодрошкој жупанији.

Scroll to Top