Ф.398-07

1632, Пожун
Хартија, латински језик, 2 листа, рукопис, очуван, без печата.
Препис сведочанства жупаније Ноград којим се потврђује даровање повеље о племству Балтазару Неметију (Némethÿ, Némedÿ) , његовој жени и синовима, као и свим будућим потомцима оба пола.

Scroll to Top