Фрања Малин (Петроварадин, 1884 – 1958)

Фрања Малин

Фрања Малин (Петроварадин, 1884 – 1958), професор Гимназије у Карловцу, професионални новинар, библиотекар и директор Музеја Матице српске у Новом Саду, референт Секције за социјалне студије за статистику и пропаганду Одељења за социјално старање ГНО. По обнављању рада Војвођанске архиве 1946. године именован је за њеног управника.

Scroll to Top