Именовање новог директора Архива Војводине

Решењем Владе Аутономне Покрајине Војводине број 022-216/2013 од 6. марта 2013. године за директора Архива Војводине именован је Бранимир Андрић, дипломирани правник.

Scroll to Top