Јавне набавке – Добра 2013

ЈН 03/13
Предмет јавне набавке, добра: Набавка опреме за конзервацију и рестаурацију архивске грађе у Архиву Војводине

Опис јавне набавке Позив за подношење понудe Конкурсна документација Обавештењо о закљученом уговору
Редни број набавке: ЈН 03/13
Предмет јавне набавке, добра: Набавка опреме за конзервацију и рестаурацију архивске грађе у Архиву Војводине
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Рок за подношење понуда: 06.12.2013. до 8:00
Отварање понуда: 06.12.2013. у 8:30
Scroll to Top