ИСТРАЖИВАЊА У АРХИВУ ЧОНГРАДСКЕ ЖУПАНИЈЕ У СЕГЕДИНУ

Истраживања у Архиву Чонградске жупаније у Сегедину

Дана, 13. јуна 2019, виши архивисти Архива Војводине Зоран Стевановић и Жужана Мезеи истраживали су архивску грађу у Архиву Чонградске жупаније у Сегедину. Истраживања су имала два правца.

Прва тема је у вези са пројекетом Српске привилегије. Архивисти су прегледали неколико десетина оригиналних владарских повеља писаних на пергаманту, насталих у 14. и 15. веку. Договорена је дигитализација повеља и друге архивске грађе, односно уступање снимака за потребе пројекта.

Друга тема се тиче пројекта Мађарски правници у Јужној Мађарској 1867–1990. Прегледано је око двадест матичних књига Правног факултета у Сегедину, из периода 1941–1944, и евидентирани су студенти са данашње територије АП Војводине.

Scroll to Top