„ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА, ОВЕРЕНИХ КОПИЈА И ПРЕПИСА ДОКУМЕНАТА” – РАДИОНИЦА У АРХИВУ ВОЈВОДИНЕ

„ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА, ОВЕРЕНИХ КОПИЈА И ПРЕПИСА ДОКУМЕНАТА” – РАДИОНИЦА У АРХИВУ ВОЈВОДИНЕ

У Архиву Војводине дана 25. маја 2023. године одржана је радионица са представницима архива градова Новог Сада, Беле Цркве, Зрењанина, Кикинде, Панчева, Сремске Митровице, Суботице и Архива Војводине на тему „Издавање уверења, оверених копија и преписа докумената” у складу са чланом 42. Закона о архивској грађи и архивској делатности („Сл. Гласник”, 6/2020).

Радионицу је водила Милена Поповић Субић, архивска саветница и руководилац Групе за матичне послове у Архиву Војводине.

На радионици су усаглашени ставови у погледу обрасца захтева странака, изгледа уверења и начина издавања оверених копија. Договорено је накнадно усаглашавање у погледу наплате трошкова поступка издавања уверења  и начин наплате административних такси.

Учесници радионице су изразили задовољство постигнутим усаглашавањима и истакли неопходност оваквог начина рада и по другим питањима.

Scroll to Top