ОДРЖАН САСТАНАК У МИНИСТАРСТВУ КУЛТУРЕ СА ПРЕДСТАВНИЦИМА АРХИВИСТИЧКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ

ОДРЖАН САСТАНАК У МИНИСТАРСТВУ КУЛТУРЕ СА ПРЕДСТАВНИЦИМА АРХИВИСТИЧКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ

У Министарству културе Републике Србије 16. маја 2023. године одржан је састанак представника Архивистичког друштва Србије и представника Министарства културе.

На иницијативу Архивистичког друштва Србије да се одржи заједнички састанак, представнике Архивистичког друштва Србије су примили државни секретар у Министарству културе господин Миодраг Ивановић, госпођа Данијела Ванушић, помоћник министра културе задужена за Сектор за заштиту културног наслеђа. Састанку су присуствовали и госпођа Невенка Михаловић, саветник, задужена за архивску делатност и делатност заштите филмске грађе и нематеријалног културног наслеђа, госпођа Татјана Бојић Јурић, виши саветник за правне послове у области културе и госпођа Марија Милошевић из Секретаријата Министарства културе. Теме разговора односиле су се не проблем недостатка простора у архивима и простора за пријем и смештај архивске грађе, проблем финансирања рада архива, преласка на републичко финансирање у складу са Законом о архивској грађи и архивској делатности, проблем ниских плата запослених, односно проблем непризнавања виших стручних звања стечених у раду према Правилнику о ближим условиам и начину стицања виших стручних звања у архивској делатности, проблема недовољног (стручног) кадра у архивима и немогућности запошљавања, односно немотивисаности високостручних кадрова, посебно из области информационих наука за рад у архивима, проблем у вези са применом Закона о архивској грађи и архивској делатности и (не)доношења подзаконских аката и питања нерешене репрезентативности Архивистичког друштва Србије, као и о заштити архивске грађе на Косову и Метохији. Указана је потреба за хитну измену Закона о архивској грађи и архивској делатности и доношење усклађених подзаконских аката.

Представници Архивистичког друштва Србије прихватили су да Друштво покрене иницијативу за измену релевантних закона и доставе Министарству културе потребне податке у вези са проблемима који зависе од сарадње са оснивачима и суоснивачима архива и да се проблем покуша решити преко Министарства државне управе и локалне самоуправе.

Архивистичко друштво Србије представљали су: Лела Павловић, председник АДС, архивски саветник, Милена Поповић Субић, архивски саветник, Стојанка Бојовић, архивски саветник, Драгош Петровић, архивски саветник и Слободанка Цветковић, архивски саветник.

Scroll to Top