Изградња Банске палате у Новом Саду, кроз одабрану архивску грађу

Изградња Банске палате у Новом Саду, кроз одабрану архивску грађу
каталог изложбе
Нови Сад 2010.

Изградња Банске палате у Новом Саду, приредила Љиљана Дожић, Архив Војводине, Нови Сад 2010.

Издавач
Архив Војводине

За издавача
Стеван Рајчевић

Рецензент
Душанка Д. Сремачки

Аутор изложбе
Љиљана Дожић

Стручни сарадник на изложби
Илдико Мергеш

Уредник каталога
Весна Башић

Scroll to Top