У НЕЗАБОРАВ ПРОШЛОСТИ

Гавриловић, Сања: У незаборав прошлости. Личности из области културе и уметности од друге половине XIX до прве половине XX века у архивској Збирци др Јована Милекића, Архив Војводине – ДАРВ, Нови Сад 2020.

Сања Гавриловић
У НЕЗАБОРАВ ПРОШЛОСТИ
Личности из области културе и уметности од друге половине XIX до прве половине XX века у архивској Збирци др Јована Милекића

Издавачи
Архив Војводине
Друштво архивских радника Војводине

Главни и одговорни уредници
Др Небојша Кузмановић
Љубица Будаћ, виши архивист

Уредник
Весна Башић, архивски саветник

Рецензенти
Др Жарко Димић
Зоран Вељановић, архивски саветник

Дизајн и графичко обликовање
Татјана Цавнић

Корице
Татјана Цавнић

Нови Сад, 2020.

Scroll to Top