Изложба радова „Гестови градске свакодневице – препознавање ликовних феномена у окружењу и њихов утицај на личну поетикуˮ проф. Александра Ботића у Архиву Војводине

Изложба радова

„Гестови градске свакодневице – препознавање ликовних феномена у окружењу и њихов утицај на личну поетикуˮ
проф. Александра Ботића у Архиву Војводине

Изложба радова „Гестови градске свакодневице – препознавање ликовних феномена у окружењу и њихов утицај на личну поетикуˮ представља завршни докторски уметнички пројекат проф. Александра Ботића и биће отворена у понедељак, 22. априла 2019. године у 13 часова у Архиву Војводине. На њој су изложени графички листови настали у оквиру овог истраживања.

Аутор о изложби:

У средишту мог докторског уметничког пројекта јесте интиман естетски доживљај препознатих ликовних феномена града и гестова урбаног окружења, као и анализа њиховог утицаја на личну поетику; истраживање посредног, индиректног утицаја живота у граду, који свим својим сегментима, како оним видљивим тако и невидљивим али суштинским, попут вируса улази у тело уметника и одатле тражи излаз. Нешто што се увуче уметнику под кожу, нешто са чиме се он саживи и што из њега избије у виду уметничког дела. Нешто што га апсолутно одреди у његовој уметничкој поетици.

Циљ овог уметничког истраживања је анализа гестуалног цртежа и његово ново, лично тумачење као „геста свакодневицеˮ, практична примена препознатих, забележених и у медиј графике пренесених ликовних феномена који свакодневно настају и нестају пред мојим, али и очима других људи у градским срединама.

Scroll to Top