Сарадња Архива Војводине са Технолошким факултетом

Сарадња Архива Војводине са Технолошким факултетом


У Лабораторији за конзервацију и рестаурацију Архива Војводине 16. априла 2019. године, конзерватори Вишња Николић и Маја Јокмановић састале су се са проф. Синишом Марковим – редовним професором и шефом Катедре за биотехнологију и фармацеутско инжењерство Технолошког факултета у Новом Саду, Аном Видаковић – асистентом и Ољом Шовљански – истраживачем приправником, поводом договора око предузимања активности везаних за испитивање различитих метода деконтаминације архивске грађе са микробиолошког аспекта.

Scroll to Top