Јавне набавке – Добра 2014

ЈН 05/14
Предмет јавне набавке, добра: набавка опреме за дигитализацију и конзервацију матичних књига у Архиву Војводине: набавка скенер књига и лабораторијског дигестора

Опис јавне набавке Позив за подношење понудe Конкурсна документација Обавештење
о обустави поступка
Редни број набавке: ЈН 05/14
Предмет јавне набавке, добра: набавка опреме за дигитализацију и конзервацију матичних књига у Архиву Војводине: набавка скенер књига и лабораторијског дигестора
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Рок за подношење понуда: 29.09.2014. до 10:00
Отварање понуда: 29.09.2014. у 10:30
Scroll to Top