Јавне набавке – Услуге 2015

ЈН 02/15
Предмет јавне набавке, услуга: Услуга осигурања имовине и возила Архива Војводине и осигурање запослених Архива Војводине на период од годину дана почев од 01. 05. 2015. године до 01. 05. 2016. године

Опис јавне набавке Позив за подношење понуде Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору 
Редни број набавке: ЈН 02/15
Предмет јавне набавке, услуга: Услуга осигурања имовине и возила Архива Војводине и осигурање запослених Архива Војводине на период од годину дана почев од 01. 05. 2015. године до 01. 05. 2016. године
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Рок за подношење понуда: 27.04.2015. до 1000
Отварање понуда: 27.04.2015. у 1030

Scroll to Top