Јавне набавке – Добра 2020

ЈН МВ 1.1.1/2020
Предмет јавне набавке, добра: Набавка електричне енергије

Опис јавне набавке Позив за подношење понуде Конкурсна документација Одлука о додели уговора
Редни број набавке: ЈН МВ 1.1.1/2020
Предмет јавне набавке, добра: Набавка електричне енергије – МАЛА ВРЕДНОСТ – ЈН МВ 1.1.1/2020
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Рок за подношење понуда:
15.05.2020. године до 12.00 часова
Отварање понуда:
15.05.2020 у 13.00 часова

Обавештење о закљученом уговору
Scroll to Top