Архиви у Војводини

Архиви у Војводини, Друштво архивских радника Војводине, Нови Сад 2012.

Архиви у Војводини

Издавач
Друштво архивских радника Војводине

За издавача
Љубица Будаћ

Аутори
Љубица Будаћ
Милена Поповић Субић

Стручни сарадник
Љиљана Дожић

Приређивачки одбор
Љубица Будаћ, Љиљана Дожић, Татјана Јонаш, Вишња Николић, Татјана Сегединчев, Татјана Стеванчев, Милена Поповић Субић, Драгана Ћираковић

Лектор
Весна Башић

Нови Сад, 2012.

Scroll to Top