Јавне набавке – Добра 2022

ЈНОП 07/22
Предмет јавне набавке, добра: МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ ШТАМПАЧ

Опис јавне набавке Позив за подношење понуде Конкурсна документација Обавештење о додели уговора
Редни број набавке: ЈНОП 07/22
Предмет јавне набавке, добра: Mултифункционални штампач
Врста поступка: Јавна набавка добара у отвореном поступку
Рок за подношење понуда:
29. 08. 2022. године до 10.00 часова
Отварање понуда:
 29. 08. 2022. у 10.00 часова
 
Scroll to Top