Јавне набавке – Радови 2018

ЈН ОП 1.3.1/ 2018
Предмет јавне набавке, радови: Радови на партерном уређењу дворишта Архива Војводине

Опис јавне набавке Позив за подношење понуде Конкурсна документација Прва измена и допуна конкурсне документације Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору 
Редни број набавке: ЈН ОП 1.3.1/ 2018
Предмет јавне набавке, радови: Радови на партерном уређењу дворишта Архива Војводине

Scroll to Top