Јавне набавке – Услуге 2014

ЈН 01/14
Предмет јавне набавке: Услуге осигурања имовине и возила Архива Војводине и осигурање запослених Архива Војводине

Опис јавне набавке Позив за подношење понуде Конкурсна документација Обавештењо о закљученом уговору
Редни број набавке: ЈН 01/14
Предмет јавне набавке: Услуге осигурања имовине и возила Архива Војводине и осигурање запослених Архива Војводине
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Рок за подношење понуда: 14.04.2014. до 10:00
Отварање понуда: 14.04.2014. у 10:30

Scroll to Top