Јавне набавке – Услуге 2019

ЈН МВ 1.2.13/2019
Предмет јавне набавке, услуге: Израда електронске базе података и попуњавање базе података – са подацима истраживања

Опис јавне набавке Позив за подношење понуде Конкурсна документација
Редни број набавке: ЈН МВ 1.2.13/2019

Предмет јавне набавке, услуге: Израда  електронске базе података  и попуњавање базе података – са подацима  истраживања
 
 Одлукa о додели уговора за ЈНМВ 1.2.13/2019
 Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 1.2.13/2019
Scroll to Top