ЗАВРШЕТАК ПОСЛОВА НА СРЕЂИВАЊУ ФОНДА Ф. 197 СКУПШТИНА САПВ – НОВИ САД (1945–1991), 1945–1982

ЗАВРШЕТАК ПОСЛОВА НА СРЕЂИВАЊУ ФОНДА Ф. 197 СКУПШТИНА САПВ – НОВИ САД (1945–1991), 1945–1982

Директор Архива Војводине др Небојша Кузмановић обишао је са руководиоцем Одељења за сређивање и обраду новије архивске грађе Сањом Гавриловић, вишим архивистом, депо 64 и упознао се са завршетком послова на сређивању архивске грађе фонда Ф. 197 Скупштина Социјалистичке Аутономне Покрајине Војводине – Нови Сад (1945–1991), 1945–1982, који је трајао више година. Након завршеног сређивања за трајно чување у фонду Ф. 197 остало је 97,36 м архивске грађе, од тога 94 м чине списи, 1,20 м књиге, а 2,16 м картотека. Од информативних средстава израђени су сумарни инвентар и белешка о фонду која прати историјат творца фонда. Фонд је проглашен фондом од изузетног значаја и доступан је за коришћење. Архивистичко сређивање фонда извршила је Сања Гавриловић, виши архивист, белешку о фонду написала је Светлана Љубљанац, архивски саветник, а сумарни инвентар је израдила Данијела Ћургуз, архивски помоћник прве врсте.

Након тога, директор је обишао и запослене на Одељењу за сређивање и обраду новије архивске грађе и упознао се са текућим пословима и процесима класификације и систематизације новије архивске грађе.

 

Scroll to Top