Johan Albreht fon Rajsvic (1899–1962)

Andreas Rot
Johan Albreht fon Rajsvic (1899–1962)
Od nelagodnog stručnjaka za jugoistočnu Evropudo zaštitnika spomenika

Izdavači
Institut za evropske studije
Trg Nikole Pašića 11, 11000 Beograd
Arhiv Vojvodine
Žarka Vasiljevića 2a, 21000 Novi Sad

Za izdavače
Dr Miša Đurković, direktor Instituta za evropske studije
Dr Nebojša Kuzmanović, direktor Arhiva Vojvodine

Lektura i korektura
Sonja Šoć

Slog
Vesna Pijanović

Johan Albreht fon Rajsvic je kod nas, čak i među istoričarima, malo poznata figura. O njemu je u memoarima njegovih beogradskih saradnika ostalo nekoliko tragova ali su oni nepotpuni i – iskrivljeni. Andreas Rot, koji je više godina bio nastavnik istorije u nemačkoj gimnaziji u Beogradu, svo­jom knjigom o Rajsvicu bacio je više svetla na tu neobičnu pojavu u još uvek nedovoljno istraženom nemačkom okupacionom aparatu u Srbiji 1941–1944. Knjigom koja samo sticajem okolnosti nije postala njegova doktorska diser­tacija, Rot je pokazao da se i o trećerazrednim istorijskim figurama može napisati prvorazredna monografija, iz koje je moguće crpsti obilje podataka i novih saznanja.

Scroll to Top