ОРАО МЕЂУ СОКОЛИМА

Издавач
Архив Војводине
Нови Сад, Жарка Васиљевића 2А
НИПД „Сремске новине”
Сремска Митровица, Светог Димитрија 2/II

За издавача
Др Небојша Кузмановић, директор Архива Војводине
Драган Ђорђевић, директор „Сремских новина“

Лектура
Сњежана Лапчевић

Коректура
Сњежана Лапчевић

Прелом
Марко Зрилић

Књига Стева Лапчевића Орао међу соколима (Политичка и лирска заоставштина др Лазара Рашовића) систематично и на једном месту доноси преглед политичких активности др Лазара Рашовића, адвоката и политичара из Срремске Митровице. Аутор је уложио огроман напор да изврши систематизацију заоставштине Лазара Рашовића, која се састоји из чланака објављених у новинама Србија, публикација и брошура о различитим политичким питањима, правно историјских радова писаних на популаран начин, писама и његових књижевно лир-ских радова. Одлично укомпонована монографија даје слику изузетне личности али и времена у коме је та личност живела. Пред читаоцем се појављује слика изузетне личности ватреног националног радника, разбарушене природе у много чему субјективне и романтично занесене националном идејом у време Уједињења.

Scroll to Top