Колеге из Историјског архива Пожаревац у Архиву Војводине

Колеге из Историјског архива Пожаревац у Архиву Војводине

Током априла 2021. године архивисти Милан Станковић и Мирјана Степановић и архивски помоћник Владан Микић из Историјског архива Пожаревац спроводе истраживање у Архиву Војводине у оквиру реализације пројекта о туризму у Пожаревцу између два светска рата. Драге колеге је 22. априла 2021. године примио директор Архива Војводине др Небојша Кузмановић и представио им делатност Архива на заштити архивске грађе. У склопу посете колеге су обишле депое Архива Војводине где им је између осталог представљена најстарија архивска грађа која се чува у нашем архиву, Лабораторију за конзервацију и рестаурацију архивске грађе и Музеј присаједињења 1918. године.

Scroll to Top