Конзервација и рестаурација докумената у лабораторији Архива Војводине

Сврха овог видео-приказа сажето може да се опише као скроман увод у почетак упознавања са једном од многобројних делатности Архива Војводине.

Видео садржи кратак приказ конзерваторско-рестаураторских радова изведених у Лабораторији Архива. Од формирања Лабораторије за конзервацију и рестаурацију 2015. године, рађене су различите интервенције на великом броју докумената, претежно на папирном носиоцу.

У овом видеу је представљен поступак санирања постојећих оштећења на архивској грађи из фондова збирки Архива Војводине.

Аутор видеа: Маја Јокмановић

Scroll to Top