КОНЗЕРВАТОРСКА PАДИОНИЦА У АТЕЉЕУ ЗА РЕСТАУРАЦИЈУ МАЂАРСКОГ НАЦИОНАЛНОГ АРХИВА

КОНЗЕРВАТОРСКА PАДИОНИЦА У АТЕЉЕУ ЗА РЕСТАУРАЦИЈУ МАЂАРСКОГ НАЦИОНАЛНОГ АРХИВА

Дана 25. новембра, у атељеу за рестаурацију Мађарског националног архива у Будимпешти, одржанa је једнодневнa конзерваторска pадионица (Workshop) у оквиру програма Конференције под називом Сачувајмо као оригинал IV. У радионици, чија тема је била препознавање, испитивање и третман докумената оштећених корозијом танинских мастила, учествовало је девет стручњака – конзерватора папира из различитих институција, међу којима су и конзерватори из Архива Војводине мр Вишња Николић и Маја Јокмановић, као и Шаролта Картаг Миладинов, виши архивист задужен за симултани превод са мађарског језика.  Учесницима су представљени хемијски процеси корозије мастила и кораци које је потребно предузети да би се они зауставили – са фокусом на третман калцијум-фитатом. Након теоријског дела осмочасовне радионице, учесницима је омогућено да кроз практичан рад провере поменуте конзерваторске методе. Рад у групама подразумевао је припрему докумената, справљање раствора и спровођење конзерваторског третмана. Workshop су водиле Моника Локош (Lӧkkӧs Mónika), рестауратор, и Агнеш Л. Немеш, (Nemes L. Ágnes), главни рестауратор и начелник Одељења за рестаурацију Мађарског националног архива.

Scroll to Top