Мале верске заједнице

Флере, Сергеј, Драгомир Пантић, Драган Коковић: Мале верске заједнице, Архив Војводине, Нови Сад 2021.

Др Сергеј Флере, Др Драгомир Пантић, Др Драган Коковић
МАЛЕ ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У ВОЈВОДИНИ
Нови Сад, 2021.

За издавача
Др Небојша Кузмановић, директор

Лектура
Ивана Гојковић

Прелом
Татјана Цавнић

Scroll to Top