Međunarodna konferencija za konzervatore i restauratore u Mađarskom nacionalnom Arhivu

Међународна конференција за конзерваторе и рестаураторе у Мађарском националном Архиву

Архивист-конзерватор архивске грађе мр. Вишња Николић и архивист на обради старе грађе на мађарском језику мср. Шаролта Картаг, на позив секретара Државног Архива Мађарске др. Ласла Шандора Немета (dr. Laszlo Sandor Nemet) присуствовале су дана 24. септембра 2018. године Међународној конференцији за рестаураторе и конзерваторе под називом „Сачувајмо оригинал II“ у Будимпешти у Национланом Архиву Мађарске-Мађарском државном Архиву.

Др. Немет, са својим колегиницама руководиоцем одељења за рестаурацију Дороћа Слабеј (Dorottya Sylabey) и вишим рестауратором (Agnes L. Nemes) Агнеш Л. Немеш уприличио је посету наших стручњака Лабораторији за конзервацију и рестаурацију.

Scroll to Top