Међународно стручно усавршавање у Будимпешти „Прошлост је заједничка, сачувајмо је за будућност VIII”

Међународно стручно усавршавање у Будимпешти „Прошлост је заједничка, сачувајмо је за будућност VIII”

У Будимпешти је организовано тродневно међународно стручно усавршавање под називом „Прошлост је заједничка, сачувајмо је за будућност VIII” у организацији Архива Будимпеште, од 13. до 16. септембра 2021. године.

Полазници стручног усавршавања су били архивисти и рестауратори из разних архива из Украјине, Румуније, Словачке, Србије и из црквених архива у Мађарској. Из Архива Војводине на стручном усавршавању била је Шаролта Картаг Миладинов, архивист.

Колеге архивисти и рестауратори из Архива Будимпеште држали су предавања из архивистике и превентивне заштите архивске грађе, као и упознавања најновијим тенденцијама неинвазивних метода рестаурације.

Ове године је први пут било организовано и предавање везано за менаџмент установа културе са посебним нагласком на употреби друштвених мрежа у сврху промовисања делатности установа културе и приближавање омладини.

Део предавања је био посвећен организацији рада за време пандемије уз поштовање прописа за превенцију заразе.

Scroll to Top