МОКРИНСКИ РОДОСЛОВИ II

МОКРИНСКИ РОДОСЛОВИ II

  Књига је доступна у електронском формату:

 

Радован Шокловачки

МОКРИНСКИ РОДОСЛОВИ II

Нови Сад, 2021.

За издаваче
Радован Влаховић
Др Небојша Кузмановић
Уредник
Радован Влаховић
Рецензент
Милош Деспотов
Лектура и коректура
Мср Милана Поучки
Прелом
БКЦ
Дизајн корица
Сенка Влаховић
Штампа
ЈП Службени гласник, Београд

Комплетно издање можете прелистати на следећем линку.

Scroll to Top